בציר 2023

זאת עונה שאי אפשר להסביר אותה במילים

צריך לבוא, להרגיש, להריח, להזיע, להתלכלך

לחוות אותה בידיים ועם הלב.

נגישות