כרמים חדשים

מתכוננים הקיץ לשתילת כרמים חדשים, זנים חדשים ועוד חלקות

העבודה רבה, הכנת השטח, פיזור קומופסט,

מתרגשים ממש!

נגישות