תמיד כיף מדלית זהב

כפיים לחיים ולנו על הזכייה במדלית זהב על  קברנה סוביניון 2014
בתחרות טרהוינו 22
אף פעם לא נתרגל לזה..

נגישות