4 יסודות

אש של עשייה
רוח נושבת קדימה
מים במדבר
אדמה של יציבות.

נגישות