שמיטה

שנת שמיטה התחילה ואנחנו מהר מהר סיימנו לשתול את הכרמים החדשים. ועכשיו אפשר לנוח..(לא באמת..) שיפה ושונה תהא השנה.

נגישות