ספר המדבר

זה קו מחשבה
זה קצב של העשייה
זה נקודת המבט השונה
זה הנשימה
זה החסד
זה להתפלל לגשם
זה להתרגש
זה השקט
זה חיבור לטבע
זה אדמה
זה צבעים
זה פרא
חלק ממי שאנחנו
אנשי ספר המדבר

נגישות