סיכום בציר 2022 

הגיע הזמן לסיכום בציר

נעשה את זה רשמי כזה וניתן לכם קצת מספרים

אז מה היה לנו

56 דונם

15 חלקות

9 זנים

1 זן חדש

883 הכרם הכי גבוה

36532 ק”ג ענבים

1 חיים שניצח על הכל

1 טרקטור שסחב ארגזים

עשרות עובדים שבאו לבצור איתנו

אחד אלוהינו בשמיים ובארץ

#בציר2022

נגישות