ישן מול חדש

ישן מול חדש
מסורת מול מודרנה
בכל דבר יש דעות ושיטות לכאן ולכאן
וגם בהדלייה.
ואנחנו אוהבים לשלב.
בתמונות רואים את ההדלייה השונה באותו כרם בחלקות שונות.

הקברנה בהדלייה בשיטת גביע – מסורתי. השיראז בהדלייה בשיטת vsp – שילוב שריגים אנכי – מודרני.

למה לבחור אם אפשר את שניהם?!

נגישות