הטבע מחזיר אהבה

מעל 400 מ"מ גשם!!
שנה גשומה ופוריה בספר המדבר
הכרם מלבלב,
הפרגים בטירוף פריחה,
הטבע מחזיר אהבה.

נגישות