עוז

עוז

יין שיצרנו מתוך כבוד לחברים שנפלו, חיילי היחידה שלחמו ב7.10.
היין מפרי ארצנו מוקדש ללוחמים ההולכים בראש בעוז ובענווה.
הרווחים יוקדשו לפעילות עמותת מסדר דורשי טוב לרווחת בוגרי ובוגרות היחידה.
שיראז 2022. כשר.

אריאל בן משה
אדיר גאורי
יפתח גורני
עילי זיסר
טל כהן
נווה אלעזר לקס
דוד מאיר
אמיר סקורי
אמיר צור
הדר קמה
נופלי היחידה, זכרם לברכה.

יין שיצרנו מתוך כבוד לחברים שנפלו, חיילי היחידה שלחמו ב7.10.
היין מפרי ארצנו מוקדש ללוחמים ההולכים בראש בעוז ובענווה.
הרווחים יוקדשו לפעילות עמותת מסדר דורשי טוב לרווחת בוגרי ובוגרות היחידה.
שיראז 2022. כשר.

אריאל בן משה
אדיר גאורי
יפתח גורני
עילי זיסר
טל כהן
נווה אלעזר לקס
דוד מאיר
אמיר סקורי
אמיר צור
הדר קמה
נופלי היחידה, זכרם לברכה.

מידע נוסף

100.00

100.00

1370 במלאי

1370 במלאי

נגישות