ספר המדבר

ספר המדבר

זה קו מחשבה, זה קצב של העשייה, זה נקודת המבט השונה, זה הנשימה, זה החסד, זה להתפלל לגשם…

נגישות